Algemene uitleg

Wie zijn we?

De website kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen VAN (Vlaams Apothekers Netwerk), VZA (Vlaamse vereniging Ziekenhuisapothekers) en KU Leuven (Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Klinische Farmacologie en Farmacotherapie). De financiering gebeurt via middelen ter beschikking gesteld door het RIZIV voor de ondersteuning van Medisch Farmaceutisch Overleg.

Wat kan jij doen? Ons aanbod om je te helpen

  • Je kan hier een draaiboek en materiaal aanvragen om in je regio multidisciplinair overleg rond de problematiek van geneesmiddel-gerelateerde problemen (GGP) bij opname en ontslag te organiseren. Dit materiaal omvat eveneens meetinstrumenten om de effectiviteit van een transmuraal verbeterproject na te gaan. Klik hier.
  • Zorgverleners kunnen hier laagdrempelig verbeterpunten melden vóór en na een interventie. Klik hier.
  • Je kan hier tools aanvragen om in een ziekenhuis de kwaliteit rond medicatiezorg te meten. Klik hier.
  • Een overzichtskaart met transmurale initiatieven en 'best practices' . 

Waarom deze website?

De overgang van thuis naar ziekenhuis of omgekeerd, zorgt vaak voor problemen zoals onderbrekingen van de behandeling, overdoseringen, ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, enz. Men schat dat ongeveer één op vier van de gehospitaliseerde patiënten hiermee worden geconfronteerd (KCE report 131A ). Bij een opname in het ziekenhuis bevat de informatie over de medicatie die de patiënt neemt in 6 op de 10 gevallen ‘fouten’ (S. De Winter et al., 2010). Medicatiefouten en de gevolgen ervan hebben een zware impact. Het IMS Health (Institute for Healthcare Informatics, augustus 2015) schat dat in België jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatiefouten. De vermijdbare kost van medicatiefouten bedraagt meer dan 200 miljoen euro. Hoewel niet alle medicatiefouten vermijdbaar zijn, kunnen 50 tot 70% ervan vermeden worden door patiënten systematisch en grondig op te volgen.

Wat willen we bereiken?

We bieden een pakket aan om multidisciplinair overleg lokaal te stimuleren. Hiermee willen we initiatieven rond transmurale medicatiezorg van onderuit laten groeien. We zijn ervan overtuigd dat zo duurzame verbeterprojecten kunnen ontstaan. De website is bedoeld voor zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen, …) uit de thuiszorg, woonzorgcentra en de ziekenhuizen.

De website en het materiaal worden gefinancierd met middelen van het RIZIV.