Gedeelde initiatieven

Ingezonden initiatieven

Wilt u contact opnemen met de inzender van een initiatief? (bv. om verdere vragen te stellen, om een projectplan te verkrijgen,…)
Neem dan gerust contact op met ons, wij brengen u in contact met de inzender.

Meer info verkrijgen

In een periode van 6 maanden hebben de gemeente (de burgemeester, de schepen, het OCMW), de huisartsen, de apothekers, de tandartsen, de verpleegkundigen en alle andere zorgverstrekkers, de ziekenfondsen, de thuiszorgdiensten, én het hele middenveld aan verenigingen de inwoners van Merelbeke vertrouwd trachten te maken met 'het medicatieschema'. De kennis en het gebruik van het medicatieschema zijn flink verhoogd. Bovendien steeg het aantal Merelbekenaren die een medicatieschema bij hadden bij opname (ziekenhuis Maria Middelares) bij hadden van 29% naar 43%. Ook het gebruik van Vitalink kende een enorme boost.

Marleen Haems Andere Apotheker

MFO Opname en ontslag ( AZ Groeninge -Huisapothekers Kortrijk -Huisartsen Kortrijk)

Inge huysentruyt Andere De westvlaamse apothekersvereniging

Week van de transmurale zorg in Diest. We organiseren een MFO voor huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en medewerkers van het ziekenhuis. In de week daarop volgt een sensibiliseringscampagne naar patiënten, met een thuismedicatiezakje, affiches en folders over medicatieschema, ...

Marie Van de Putte Huisapotheker