Gedeelde initiatieven

Ingezonden initiatieven

Wilt u contact opnemen met de inzender van een initiatief? (bv. om verdere vragen te stellen, om een projectplan te verkrijgen,…)
Neem dan gerust contact op met ons, wij brengen u in contact met de inzender.

Meer info verkrijgen

MFO Opname en ontslag ( AZ Groeninge -Huisapothekers Kortrijk -Huisartsen Kortrijk)

Inge huysentruyt Andere De westvlaamse apothekersvereniging

Week van de transmurale zorg in Diest. We organiseren een MFO voor huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en medewerkers van het ziekenhuis. In de week daarop volgt een sensibiliseringscampagne naar patiënten, met een thuismedicatiezakje, affiches en folders over medicatieschema, ...

Marie Van de Putte Huisapotheker