Meting ziekenhuis

Wat is een ziekenhuismeting?

De meting in het ziekenhuis is bedoeld voor ziekenhuismedewerkers. De tool werd ontworpen door de Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA) om de ziekenhuisafdelingen te analyseren op cruciale punten in de transmurale zorgketen. Zoals de incidentmelding, levert ook de meting in het ziekenhuis concrete casussen op en kunnen aan de hand hiervan problemen uit de regio in kaart gebracht worden. Vervolgens kunnen de knelpunten tijdens een MFO besproken worden en kunnen oplossingen gezocht worden. 

Wil je het materiaal voor een meting in het ziekenhuis aanvragen?

Klik hier om materiaal aan te vragen.