Verbeterpunt melden

Wij bieden je de mogelijkheid om ter voorbereiding van een MFO verbeterpunten te melden via de website. Het doel van de melding is een idee krijgen van de lokale knelpunten aan de hand van waargebeurde casussen. Alle zorgverleners, zowel werkzaam in de thuiszorg als in het ziekenhuis, kunnen verbeterpunten melden. Tijdens het medisch farmaceutisch overleg kan je met de casussen aan de slag om tot oplossingen en verbeterprojecten te komen, wat de betrokkenheid van de deelnemende zorgverleners sterk verhoogt. De gemelde verbeterpunten worden niet gepubliceerd op de website en enkel op vraag van de coördinator van het MFO vrijgegeven.

 

Een voorbeeld: Meneer X, 79 jaar, wordt opgenomen via de spoeddienst op een vrijdagavond. De spoedverpleegkundigen en artsen hebben geen zicht op het medicatiegebruik. Pas na 3 dagen is er duidelijkheid over het medicatieschema. Meneer X wordt 14 dagen later ontslagen uit het ziekenhuis. Bij het afhalen van de medicatie in de apotheek, heeft hij geen medicatieschema bij zich. De voorschriften geven aan dat er veel medicatie stopgezet is en dat er dosissen gewijzigd zijn ten opzichte van de situatie voor opname in het ziekenhuis. Omdat de apotheker niet beschikt over een medicatie-overzicht, heeft hij het moeilijk om aan Meneer X correct advies te geven en eventuele geneesmiddelgebonden problemen op te sporen (bv. dubbelgebruik, geneesmiddeleninteracties).

Wil je een verbeterpunt melden?

Klik hier om een verbeterpunt te melden.

 

Cliquez ici pour signaler un point d'amélioration.